Realitná kancelária – ako to funguje? (časť druhá)

Legislatíva, poistenie a NARKS

V prvej časti sme hovorili o realitných kanceláriách, o ich rozmanitosti a rozdieloch. Dnes sa tejto téme budeme venovať aj ďalej. Legislatíva podmieňuje podnikanie v tejto oblasti, podmienkou je prax a vzdelanie. Čo má a nemá na starosti pri sprostredkovaní obchodu však taxatívne určené nie je, a tak sa rozsah služieb a sféra záujmov dá zistiť iba pri osobnej komunikácii. Existuje združenie, ktorého členom je aj naša Realitná kancelária MGM a ktorá má isté pravidlá a svoj etický kódex. Je to Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska so skratkou NARKS. Toto profesné združenie dohliada na činnosť RK, sleduje legislatívne procesy a zmeny, pravidelne sa stará o odborné školenia pre svojich členov. Nespornou výhodou je taktiež povinnosť poistenia svojej činnosti, ktorá vyplýva z povinnosti členstva. NARKS je oprávnená certifikovať maklérov a tieto skúšky sú základným odborným kameňom našich maklérov. Samozrejme certifikát automaticky nezaručuje absolútnu profesionalitu avšak v súčinnosti s referenciami dáva klientovi znamenie, že v spoločnosti MGM je na správnej adrese a služby budú adekvátne jeho očakávaniam. Vedenie našej spoločnosti však ide podstatne ďalej a všetci naši makléri sú pravidelne školení a odborne preverovaní na základe interných smerníc. Sme toho názoru, že klient od nás očakáva nielen ochotu a asertivitu, ale aj vysokú mieru odbornosti a schopnosť orientovať sa v aktuálne platnej legislatíve. Ako to v skutočnosti funguje a či sú klienti s našimi službami spokojní, následne preverujeme u našich zákazníkov. Pri ukončení obchodu je k našim kupujúcim a predávajúcim smerovaná žiadosť o vyplnenie dotazníka, kde ich požiadame o zhodnotenie. Sme progresívna a moderná spoločnosť, ktorej na mienke veľmi záleží a radi prijmeme Vaše pripomienky a návrhy, našim cieľom je spokojný zákazník, ktorý dokáže oceniť naše služby a profesionalitu. Je pre nás odmenou ak sa k nám ľudia vracajú alebo nás odporučia svojim známym. Dobrý obchod je pre nás iba vtedy, ak si to myslia aj naši klienti nie len dnes, no aj s odstupom času. 

 

Autor: František Bakovka, senior maklér realitného centra MGM

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.