Vlastníte luxusnejšiu nehnuteľnosť? Chcete ju prenajímať cudzincovi ? Čo všetko to obnáša? Čo všetko bude cudzinec potrebovať okrem štandardnej nájomnej zmluvy ?

Dnes sa často krát   stretávame s tým, že práve zahraniční klienti na manažérskych pozíciách, ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou, sú ochotní paltiť vyššie sumy za prenájom a prenajímať si luxusné nehnuteľnosti. Čo všetko bude cudzinec ale potrebovať, keď si chce zriadiť prechodný pobyt v prenajímanej nehnuteľnosti? 

Pri našincovi postačuje nájomná zmluva uzatvorená v zmysle 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Tá môže byť rovnaká. Identifikačné údaje na nájomcu je najlepšie uvádzať z jeho pasu.  Odporúčam dvojjazyčnú zmluvu, napr. AJ- SJ, predídeme tým môžným komplikáciám so zlého výkladu textu zmluvy v budúcnosti. Nezabudnite, že potrebujete jeden originál zmluvy navyše a naškodu nieje ani vzájomné úradné overenie podpisov.

Čo budete potrebovať ale navyše?

Cudzinecká polícia vyžaduje:

1.     Nájomnú zmluvu s overenými podpismi   oboch strán alebo čestné prehlásenie majiteľa o poskytnutí pobytu pre cudzinca.

2.     Nájomná zmluva musí byť uzavretá minimálne na dobu šiestich mesiacov.

3.     List vlastníctva použiteľný na právne úkony nie starší ako tri mesiace (získate na katastri alebo na pošte).

V každom prípade odporúčame po absolvovaní tohto dokumentačného procesu pri odovzdávaní nehnuteľnosti spísať protokol o dodovzdaní nehnuteľnosti  a aj súpis hnuteľného zariadenia, najideálnejšie podložený fotodokumentáciou.  

Pri prenájmoch všeobecne je dôležité komunikovať s nájomníkov na pravidelnej báze, napríklad to je dôvod prečo veľa prenajímateľov uprednostňuje fyzickú platbu nájomného na prenajímanom byte. Pri preberaní nájomného prenajímateľ skontroluje aktuálny stav nehnuteľnosti a môže tak efektívne predísť sklamaniu na konci nájmu, keď si napríklad kľúče nájde v poštovej schránke a byt sa skôr podobá na kôlňu ako na miesto kde predtým bývali ľudia.

Viac podobných článkov napr. aj o  povinnej registrácii prenajímateľa na daňovom úrade nájdete na blogu: www.realitymgm.sk

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.