Bývanie v cudzom alebo vlastnom? – 2. časť

Bývanie v cudzom alebo vlastnom? – 2. časť

Vezmeme si do prenájmu byt alebo dom na bývanie

 

V blogu zo dňa 31.8.2016 sme rozobrali možnosti bývania hlavne mladej generácie. Zistili sme, že existujú tri najbežnejšie možnosti:

 

 • zostaneme u rodičov,
 • vezmeme si do prenájmu byt alebo rodinný dom,
 • kúpime si byt alebo rodinný dom.

Prvú možnosť, že zostaneme u rodičov, sme rozobrali. Teraz sa pozrieme na druhú možnosť, že bývaniachtiví si vezmú bývanie do prenájmu.

Je to riešenie veľkého množstva mladých ľudí. V súčasnosti je nedostatok bytov alebo domov nedostatok, a teda dopyt je väčší ako ponuka. Tým zvyšujúcu dopyt tlačí ceny nájmov hore. V roku 2016 sa ceny nájmov v Bratislave pohybovali priemerne 600 € až 700 €. Čo je dosť vysoká suma, hlavne pre mladých ľudí. Zamerajme sa na hlavné výhody a nevýhody prenájmu bývania.

Výhody prenájmu bývania?

 • nájomca veľmi rýchlo bez veľkého finančného zaťaženia získa bývanie,
 • vo väčšine prenájmov bývania poskytuje prenajímateľ bývanie s nábytkom,
 • ak si nájomca nájde zárobkovú činnosť (zamestnanie alebo podnikanie) v inom regióne, riešenie bývania je jednoduché – nájom bývania zruší a nájde si podnájom inde opäť bez veľkého finančného zaťaženia,
 • nájomca nemusí mať hneď veľké úspory,
 • nájomca nemá žiadne dlhodobé záväzky voči bankám,
 • nájomca nemá žiadne starosti s údržbou prenajímanej nehnuteľnosti a pod.

Nevýhody prenájmu:

 • nájomca musí akceptovať ceny nájmov,
 • prenajímateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť o zrušení nájmu (v súlade s legislatívou),
 • prenajímateľ sa môže rozhodnúť zvýšiť nájomné,
 • zaplatené nájomné sa nájomcovi už nevráti, teda peniaze na bývanie nájomca platí niekomu inému,
 • nájomca má obmedzenú možnosť úpravy bývania podľa svojich predstáv,
 • nájomca musí rešpektovať oprávnené podmienky prenajímateľa a pod.

Uveďme si príklad.

Mladý pár má čistý mesačný príjem spolu 1200 €. Rozhodnú sa prenajať si 2-izbový byt s mesačným nájmom 400 €. Ale zároveň chcú kúpiť 3-izbový byt v cene 80.000 €. Budú šetriť na uvedený byt po 200 € mesačne. Na živobytie im zostane 600 € (ešte nemajú žiadne dieťa). Poďme zistiť za aký čas uvedenú sumu 80.000 € našetria.

200 € mesačne, čo je 2400 ročne. 80.000 € : 2400 € = 33,33 rokov. Bude sa im mesačne zvyšovať ich príjem rovnako rýchlo ako ceny bytov? Za tých 33 rokov na nájomnom zaplatia 400 € x 12 mesiacov x 33 rokov = 158.400 €! Veď za tieto peniaze mohli mať 2 byty po 80.000 €!

Samozrejme, že v tomto príklade neboli uvažované dôležité parametre, ako napr. zvyšovanie príjmu, inflácia, vývoj ponuky a dopytu a tým aj cien nehnuteľností. V súčasnosti je vysoký predpoklad, že ceny nájmov sa budú dlhú dobu zvyšovať. Ale je vysoká pravdepodobnosť reálnosti uvedeného príkladu?

Neskôr začnú mladí ľudia, ktorí bývajú v podnájme, uvažovať, či nie je výhodnejšie peniaze na nájom platiť do svojej nehnuteľnosti.

A práve tretiu možnosť si rozoberieme v nasledujúcom blogu.

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.