Aké podklady potrebujem k vybavenie hypotéky ?

Banky k žiadosti o hypotéku a k jej schváleniu štandardne požadujú:

identifikačný doklad (občiansky preukaz),

doklady k preukázaniu príjmu – potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, výpisy z bankového účtu, na ktorý sa poukazuje výplata (za posledných 3 až 6 mesiacov), pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a pod.

znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti,

v prípade, že kupovaná nehnuteľnosť je odlišná od zakladanej, ku kupovanej je potrebné doložiť aktuálny výpis z listu vlastníctva,

kúpnu zmluvu, prípadne zmluvu o budúcej kúpnej zmluve alebo iný doklad preukazujúci účel úveru (zmluva o výstavbe, zmluva o dielo, stavebné povolenie a pod.),

ďalšie dokumenty podľa konkrétneho prípadu – odlišujú sa v prípade živnostníka, spoločníka spoločnosti, žiadateľa o štátny príspevok pre mladých a pod.

Predloženie dokladov závisí aj od parametrov požadovaného úveru. Pri poskytovaní úveru banky vychádzajú z hodnoty nehnuteľnosti zo znaleckého posudku. Preto je dôležité dať ohodnotiť nehnuteľnosť znalcovi, ktorý je akreditovaný a akceptovaný bankou. Naša spoločnosť MGM & partners Vám výhodne znalecký posudok vyhotoví a aj odovzdá do banky, objednať si ho môžete na tel. čísle 0910 86 11 86. Taktiež naši hypotekárni špecialisti Vám dokážu vybaviť výhodný úver a prefinancovanie/ refinancovanie kúpy nehnuteľnosti, spolupracujeme s viacerými bankami a vieme vyjednať lepšie podmienky pre našich klientov.

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.